معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد |
ضرورت به‌کارگیری تمام ظرفیت برای جهش تولید ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

ضرورت به‌کارگیری تمام ظرفیت برای جهش تولید

یزد- معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد بر ضرورت به‌کارگیری تمام ظرفیت برای جهش تولید با حفظ حقوق کارگران و حمایت از تداوم فعالیت کارفرمایان تاکید کرد و افزود: به کارگران اطمینان می‌دهیم ‌همه ظرفیت‌ها و ابزار قانونی را برای حمایت از آنها به کار گیریم تا معوقات حقوق و نارضایتی‌های آنها به حداقل برسد.