معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان شمالی |
کوچ عشایر در اواخر اردیبهشت ماه به مناطق ییلاقی خراسان شمالی ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
معاون استاندار:

کوچ عشایر در اواخر اردیبهشت ماه به مناطق ییلاقی خراسان شمالی

 معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان شمالی از کوچ عشایر از استان گلستان به مناطق ییلاقی استان خراسان شمالی آخر اردیبهشت ماه خبر داد.