معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد |
اداره‌کل بیمه سلامت استان یزد‌، یکی از دستگاه‌های برتر در جلب حداکثری رضایت‌مندی مراجعان ۰۱ اسفند ۱۳۹۹
معاون سیاسی، امنیتی ‌و اجتماعی استاندار یزد مطرح کرد:

اداره‌کل بیمه سلامت استان یزد‌، یکی از دستگاه‌های برتر در جلب حداکثری رضایت‌مندی مراجعان

یزد-معاون سیاسی، امنیتی ‌و اجتماعی استاندار یزد با حضور در اداره کل بیمه سلامت از روند ارائه خدمات به مراجعان و مردم در این دستگاه بازدید کرد.

زیرساخت‌های بهداشت و درمان کشور در دولت دهم و یازدهم توسعه یافته است ۰۵ تیر ۱۳۹۹

زیرساخت‌های بهداشت و درمان کشور در دولت دهم و یازدهم توسعه یافته است

یزد- معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد گفت: توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان کشور در دولت دهم و یازدهم به گونه صورت گرفته که توان تاب‌آوری در شرایط سختی مانند شیوع بیماری کرونا را دارد.