معاون عمرانی استانداری گیلان |
پسماند مهمترین چالش استان های شمالی ۰۴ آبان ۱۳۹۸
معاون عمرانی استانداری گیلان :

پسماند مهمترین چالش استان های شمالی

رشت - معاون عمرانی استانداری گیلان گفت : عدم توجه به دفع صحیح زباله طی سال‌های گذشته در این استان ، امروز مشکلات پسماند را به اساسی ترین موضوع در گیلان تبدیل کرده است.