معاون عمرانی استاندار سمنان |
تدوین برنامه جامع کاهش آمار تصادفات در سمنان ۲۱ آبان ۱۳۹۸
معاون عمرانی استاندار سمنان :

تدوین برنامه جامع کاهش آمار تصادفات در سمنان

سمنان - معاون عمرانی استاندار سمنان از تدوین برنامه جامع کاهش آمار تصادفات جاده‌ای استان خبر داد.