معاون عملیاتی سازمان هلال احمر استان تهران |
حضور ۴۰ تیم هلال احمر استان تهران در محل سقوط هواپیمای اوکراینی ۱۸ دی ۱۳۹۸
معاون عملیاتی سازمان هلال احمر استان تهران :

حضور ۴۰ تیم هلال احمر استان تهران در محل سقوط هواپیمای اوکراینی

تهران - معاون عملیاتی سازمان هلال احمر استان تهران از حضور 40 تیم عملیاتی این سازمان، در محل سقوط هواپیمای اکراینی در حوالی شهریار خبر داد.