معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی |
بررسی ماجرای قرص‌های مشکوک در کیک در آذربایجان غربی ۲۳ آذر ۱۳۹۸
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی :

بررسی ماجرای قرص‌های مشکوک در کیک در آذربایجان غربی

ارومیه - معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: صحت وجود قرص‌های مشکوک در کیک‌های تولیدی در حال بررسی است.