معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی |
توزیع گسترده ماسک N95  و محلول شوینده در خراسان شمالی ۰۴ اسفند ۱۳۹۸
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی :

توزیع گسترده ماسک N95 و محلول شوینده در خراسان شمالی

بجنورد - معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از توزیع ماسک و محلول شوینده از سوی هیئت امنا ارزی وزارت بهداشت تهیه شده و ظرف چند روز آینده به تمام دانشگاه ها، ارسال و در سطح داروخانه ها خبر داد.