معاون فرهنگی کمیته امداد استان قزوین |
اعزام ۳ هزار مددجوی کمیته امداد قزوین به مشهد مقدس تا پایان سال ۱۶ دی ۱۳۹۸
معاون فرهنگی کمیته امداد استان قزوین :

اعزام ۳ هزار مددجوی کمیته امداد قزوین به مشهد مقدس تا پایان سال

قزوین - معاون فرهنگی کمیته امداد استان قزوین از اعزام 3 هزار مددجوی کمیته امداد به مشهد مقدس تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: 200 مددجو نیز تا پایان دی ماه امسال به مشهد مقدس اعزام می شوند.