معاون فنی اداره کل محیط زیست استان البرز |
انتقال مرکز دفن زباله کرج نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ۱۶ آبان ۱۳۹۸
طبق اعلام شهرداری کرج :

انتقال مرکز دفن زباله کرج نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار

کرج - معاون فنی اداره کل محیط زیست استان البرز گفت: شهرداری کرج اعلام کرده بود که انتقال مرکز دفن زباله کرج نیازمند ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان است.