معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی |
آغاز ثبت نام هجدهمین دوره آزمون قرآن وعترت درخراسان رضوی ۲۱ آبان ۱۳۹۸
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی :

آغاز ثبت نام هجدهمین دوره آزمون قرآن وعترت درخراسان رضوی

مشهد - معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از ثبت نام هجدهمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت سال ۹۸ از ۲۵ آبان ماه در این استان خبر داد.