معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف آذربایجان‌غربی |
رهایی از چوبه دار پس از ۱۹ سال در ارومیه ۲۳ دی ۱۳۹۸
معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف آذربایجان‌غربی :

رهایی از چوبه دار پس از ۱۹ سال در ارومیه

ارومیه - معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف آذربایجان‌غربی گفت: پس از گذشت ۱۹ سال با پیگیری اعضای شعبه ۱۹ شورای حل اختلاف ویژه زندانیان ارومیه و هیات‌های سازشی ویژه استیذان قصاص، با جلب رضایت از اولیای دم، پرونده قتل به سازش منجر شد و قاتل از چوبه‌دار رهایی یافت.