معاون وزارت بهداشت |
افزایش بار مالی آمار زیاد اتباع بیگانه در یزد به سیستم درمان استان ۱۴ آبان ۱۳۹۹

افزایش بار مالی آمار زیاد اتباع بیگانه در یزد به سیستم درمان استان

یزد-معاون وزیر بهداشت در نشست بررسی وضعیت شیوع کرونا و ارائه خدمات به بیماران در استان یزد اظهار داشت: با توجه به اینکه آمار قابل توجهی از اتباع بیگانه در استان یزد حضور دارند، ردیف بودجه خاصی برای تامین هزینه های درمانی آنان باید در نظر گرفته شود تا بار مالی آن بر مراکز درمانی تحمیل نشود همچنین درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دولت و وزارت کشور افزایش اختیارات ستادهای استانی مقابله با کرونا بوده و پیشنهاد این وزارتخانه به ستادهای استانی ایجاد قرارگاه رصد مستمر وضعیت بیماری است تا با اطلاعات به روز برای مدیریت هرچه بهتر شرایط، متناسب با وضعیت هر استان تصمیم گیری شود.