معاون پژوهشکده علوم تولید مثل مرکز ناباوری یزد |
مشاوره آنلاین بیماران پژوهشکده علوم تولید مثل مرکز ناباوری یزد ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

مشاوره آنلاین بیماران پژوهشکده علوم تولید مثل مرکز ناباوری یزد

یزد- معاون پژوهشکده علوم تولید مثل مرکز ناباوری یزد اعلام کرد به علت شیوع کرونا سامانه تلفنی مشاوره در این مرکز راه اندازی می شود.