معدن تاش |
آلومینای جاجرم برای تامین مواد اولیه به معدن تاش نیاز دارد ۲۱ مهر ۱۳۹۸
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی:

آلومینای جاجرم برای تامین مواد اولیه به معدن تاش نیاز دارد

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: آلومینیای جاجرم برای تامین مواد اولیه(بوکسیت)به معدن "تاش" نیاز دارد.