مناطق محروم |
احداث۲۷  کلاس درس در مناطق محروم شهرستان ماکو ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی

احداث۲۷ کلاس درس در مناطق محروم شهرستان ماکو

ارومیه ،مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی از احداث27 باب کلاس درس در مناطق محروم شهرستان ماکو خبر داد.

فعالیت ۸ هزار سازمان مردم نهاد در بخش روستاهای کشور ۱۹ آبان ۱۳۹۸
مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور :

فعالیت ۸ هزار سازمان مردم نهاد در بخش روستاهای کشور

شهرکرد - مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور از فعالیت هشت هزار سازمان مردم نهاد در بخش روستاهای کشور خبر داد.