منصور فلاحتی |
آغاز اجرای حذف قبض کاغذی مشترکین آب در شهر مروست ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

آغاز اجرای حذف قبض کاغذی مشترکین آب در شهر مروست

یزد-رییس اداره آبفای مروست از حذف قبوض کاغذی مشترکین آب این شهر به صورت پایلوت در استان خبر داد.