مهری فرشاد |
دفترچه بیماران خاص در خراسان شمالی تا پایان خرداد ماه تمدید شد ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
یک مسئول:

دفترچه بیماران خاص در خراسان شمالی تا پایان خرداد ماه تمدید شد

 مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از تمدید دفترچه بیماران خاص و صعب العلاج تا پایان خرداد ماه سال جاری خبر داد.

اهدای عضو جوان ۲۲ ساله ، جان ۷ بیمار را نجات داد ۱۴ مهر ۱۳۹۸
سئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

اهدای عضو جوان ۲۲ ساله ، جان ۷ بیمار را نجات داد

بجنورد- مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: اهدای عضو جوان ۲۲ ساله از اهالی روستای گلی، جان ۷ بیمار نیازمند را نجات داد.

تخصیص ۸ دستگاه دیالیز به مراکز دیالیز خراسان شمالی ۰۴ مهر ۱۳۹۸
مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

تخصیص ۸ دستگاه دیالیز به مراکز دیالیز خراسان شمالی

بجنورد- مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: ۸ دستگاه دیالیز به مراکز دیالیز خراسان شمالی اختصاص یافت.