مهندس علی اکبر رمضانی |
تهیه طرح جامع کسب و کار در حوزه مهندسی ضرورت دارد ۰۷ بهمن ۱۳۹۸
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی :

تهیه طرح جامع کسب و کار در حوزه مهندسی ضرورت دارد

بجنورد - رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی گفت: یکی از ضروریات امروز تهیه طرح جامع کسب و کار در حوزه مهندسی با توجه به شرایط قبلی و فعلی پذیرش دانشجو، فارغ التحصیلان، وضعیت مهارتی و ایجاد اشتغال است تا اثر بخشی برنامه ها در این حوزه بیشتر و نگرانی جامعه مهندسی را به صورت نسبی مرتفع کنیم.

افتتاح خانه گفتمان معماری در سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی ۲۴ دی ۱۳۹۸
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی :

افتتاح خانه گفتمان معماری در سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی

بجنورد - خانه گفتمان معماری استان خراسان شمالی با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، اعضای هیات مدیره و جمعی از مهندسان معمار و صاحب نظران این رشته افتتاح گردید.