موارد خفیف بیماری کرونا به درمان دارویی احتیاج ندارد |
موارد خفیف بیماری کرونا، مراقبت های خانگی منجر به بهبود آن می شود ۰۷ اسفند ۱۳۹۸
عضو کمیته کشوری آنفلوانزا و فوق تخصص بیماری های عفونی :

موارد خفیف بیماری کرونا، مراقبت های خانگی منجر به بهبود آن می شود

تهران - عضو کمیته کشوری آنفلوانزا و فوق تخصص بیماری های عفونی گفت: موارد خفیف بیماری کرونا به درمان دارویی احتیاج ندارد و استراحت در منزل و مراقبت های خانگی منجر به بهبود آن می شود. بنابراین در موارد خفیف بیماری کرونا استراحت در بستر، خوردن مایعات فراوان، مصرف مرکبات، سبزی تازه و میوه تازه در بهبود بیماری بسیار موثر است.