موسی الرضا حیاتی |
دستگیری متهم قطع طاق‌زار های منطقه گورپان اسفراین ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
مقام مسئول خبر داد:

دستگیری متهم قطع طاق‌زار های منطقه گورپان اسفراین

اسفراین- فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: متهم قطع طاق‌زار های منطقه گورپان اسفراین دستگیری شد.