مونوکسید کربن |
مسمومیت با مونوکسید کربن جان شهروند بجنوردی را گرفت ۲۸ مهر ۱۳۹۸

مسمومیت با مونوکسید کربن جان شهروند بجنوردی را گرفت

بجنورد- مدیر عامل آتش نشانی بجنورد گفت: گاز مونوکسید کربن جان شهروند بجنوردی را گرفت.