مکاتبه با فرمانداری ها و روسای ستادهای تبلیغاتی برای مدیریت تبلیغات در سطح شهر |
تبلیغات شهری کاندیداها در بجنورد مدیریت شود ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
معاون سیاسی - امنیتی استاندار خراسان شمالی :

تبلیغات شهری کاندیداها در بجنورد مدیریت شود

بجنورد - معاون سیاسی - امنیتی استاندار خراسان شمالی گفت: شهرداری ها تبلیغات کاندیداها در سطح شهر را مدیریت کنند تا چهره شهر به هم نریزد.