میگو |
برداشت بیش از۲۰۰ تن میگو از مزارع پرورشی آبادان ۳۰ مهر ۱۳۹۸
سرپرست اداره کل شیلات استان خوزستان:

برداشت بیش از۲۰۰ تن میگو از مزارع پرورشی آبادان

آبادان - سرپرست اداره کل شیلات استان خوزستان از برداشت بیش از۲۰۰ تن میگو از مزارع پرورشی‌ آبادان در سال جاری خبر داد.