نتیجه قطعی آزمایشات کرونا |
دوشنبه نتیجه قطعی آزمایشات کرونا مشخص می شود ۰۴ اسفند ۱۳۹۸
رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

دوشنبه نتیجه قطعی آزمایشات کرونا مشخص می شود

اردبیل - رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از اعلام نتایج قطعی آزمایش پنج مورد مشکوک به کرونا در روز دوشنبه خبر داد.