نرم افزار رمز پویا بانک رفاه |
رمز پویا و نحوه فعالسازی آن ۱۶ دی ۱۳۹۸
از ابتدای بهمن اجرایی می شود:

رمز پویا و نحوه فعالسازی آن

فراهم نشدن زیرساخت‌های فنی و اطلاع‌رسانی نامناسب بانک مرکزی و شبکه بانکی موجب شد اجرای طرح رمز دوم پویا در اول دیماه، یک ماه دیگر به تعویق بیفتد.