نمایشگاه مجازی باما |
چهارشنبه ۱۳ اسفند؛ وبینار آموزشی نگاهی خلاقانه برای حفظ ایمنی در آیین کهن چهارشنبه سوری ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

چهارشنبه ۱۳ اسفند؛ وبینار آموزشی نگاهی خلاقانه برای حفظ ایمنی در آیین کهن چهارشنبه سوری

یزد- نمایشگاه مجازی باما وبینار آموزشی نگاهی خلاقانه برای حفظ ایمنی در آیین کهن چهارشنبه سوری را برگزار می کند. به گزارش انتهاج به نقل از خبرنگار خبرگزاری موج یزد، محمد تقی قانعیان مسئول سایت و نمایشگاه مجازی باما از برگزاری وبینار آموزشی نگاهی خلاقانه برای حفظ ایمنی در آیین کهن چهارشنبه سوری، یکشنبه۱۳ اسفند […]