نماینده مردم یزد در شورای عالی استان ها |
ضرورت تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی شهری و روستایی استان یزد ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
نماینده مردم یزد در شورای عالی استان‌ها تاکید کرد:

ضرورت تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی شهری و روستایی استان یزد

یزد- نماینده مردم یزد در شورای عالی استان ها و رئیس شورای اسلامی استان یزد با اشاره به آخرین سال فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا، بر ضرورت تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی به ویژه در حوزه شهری و روستایی تاکید کرد.