نیروگاه‌های خورشیدی |
تشریح وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد ۱۷ آبان ۱۳۹۹

تشریح وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد

یزد-مجری طرح تولید پراکنده شرکت برق منطقه‌‌ای یزد وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی در استان یزد را تشریح کرد.