نیروگاه‌های مقیاس کوچک |
برگزاری نخستین نشست مشترک بررسی مسائل نیروگاه‌های تولید پراکنده یزد ۰۴ دی ۱۳۹۹
شرکت برق منطقه‌ای یزد:

برگزاری نخستین نشست مشترک بررسی مسائل نیروگاه‌های تولید پراکنده یزد

یزد- نخستین نشست مشترک بررسی مشکلات نیروگاه‌های تولیدپراکنده با حضور نمایندگان منتخب این نیروگاه‌ها و نمایندگان شرکت‌های توانیر و برق منطقه‌ای یزد به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد.