نیروگاه خورشیدی چادرملو |
قانون آزادسازی معادن به زودی در کشور اجرا می شود ۰۲ اسفند ۱۳۹۹
وزیر صمت؛

قانون آزادسازی معادن به زودی در کشور اجرا می شود

یزدـ وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون آزادسازی معادن ظرف چند هفته آینده در کشور اجرا می شود.