کاروان های زیارتی |
عبور ۱۹ هزار پیاده از محورهای مواصلاتی قوچان به مشهد ۰۵ آبان ۱۳۹۸
فرماندار قوچان :

عبور ۱۹ هزار پیاده از محورهای مواصلاتی قوچان به مشهد

قوچان - فرماندار قوچان از عبور 19 هزار پیاده از محورهای مواصلاتی این شهرستان به مقصد مشهد قدس خبر داد.