کانون پرورش فکری و نوجوانان |
آغاز جشنواره قصه‌گویی در خراسان شمالی ۱۷ مهر ۱۳۹۸
سرپرست کانون پرورش فکری و نوجوانان خراسان شمالی :

آغاز جشنواره قصه‌گویی در خراسان شمالی

بیست و دومین جشنواره قصه‌گویی پیش از ظهر امروز در استان شروع به کارکرده است.