کاهش آسیب‌های اجتماعی |
خانه های تخصصی هیئت های ورزشی استان زنجان در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد ۳۰ مهر ۱۳۹۸
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان:

خانه های تخصصی هیئت های ورزشی استان زنجان در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد

زنجان - مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: فضاهای ورزشی و خانه های تخصصی هیئت های ورزشی در وقت اداری در اختیار آموزش و پرورش استان زنجان قرار خواهد گرفت.