کاهش درگیری |
از افزایش ۴۰درصدی کشفیات مواد مخدر تا کاهش ۲۲ درصدی درگیری ۰۶ تیر ۱۳۹۸

از افزایش ۴۰درصدی کشفیات مواد مخدر تا کاهش ۲۲ درصدی درگیری

بجنورد _ به گزارش انتهاج سردار علیرضا مظاهری در نشست خبری با اشاره به افزایش ۴۰درصدی کشفیات مواد مخدر در استان خراسان شمالی اظهار کرد : بهار امسال تقریبا ۹۰۰ کیلوگرم مواد مخدر توسط پلیس استان کشف شده است که ۲۲۶ مورد اتفاق افتاده و ۲۳۰ مورد هم کشف شده است. فرمانده انتظامی خراسان شمالی […]

از افزایش ۴۰درصدی کشفیات مواد مخدر تا کاهش ۲۲ درصدی درگیری ۰۶ تیر ۱۳۹۸

از افزایش ۴۰درصدی کشفیات مواد مخدر تا کاهش ۲۲ درصدی درگیری

بجنورد _ به گزارش انتهاج سردار علیرضا مظاهری در نشست خبری با اشاره به افزایش ۴۰درصدی کشفیات مواد مخدر در استان خراسان شمالی اظهار کرد : بهار امسال تقریبا ۹۰۰ کیلوگرم مواد مخدر توسط پلیس استان کشف شده است که ۲۲۶ مورد اتفاق افتاده و ۲۳۰ مورد هم کشف شده است. فرمانده انتظامی خراسان شمالی […]

از افزایش ۴۰درصدی کشفیات مواد مخدر تا کاهش ۲۲ درصدی درگیری ۰۶ تیر ۱۳۹۸

از افزایش ۴۰درصدی کشفیات مواد مخدر تا کاهش ۲۲ درصدی درگیری

بجنورد _ به گزارش انتهاج سردار علیرضا مظاهری در نشست خبری با اشاره به افزایش ۴۰درصدی کشفیات مواد مخدر در استان خراسان شمالی اظهار کرد : بهار امسال تقریبا ۹۰۰ کیلوگرم مواد مخدر توسط پلیس استان کشف شده است که ۲۲۶ مورد اتفاق افتاده و ۲۳۰ مورد هم کشف شده است. فرمانده انتظامی خراسان شمالی […]