کاهش و مهار آلودگی محیط زیست دریایی و اراضی آسیب‌پذیر به علت نزدیکی به دریا |
همه دستگاهها برای مقابله و پیشگیری از انتقال ویروس کرونا مکلف به همکاری با وزارت بهداشت هستند ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
در جلسه هیات وزیران مصوب شد :

همه دستگاهها برای مقابله و پیشگیری از انتقال ویروس کرونا مکلف به همکاری با وزارت بهداشت هستند

تهران - هیات وزیران مصوب کرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمادگی لازم و کامل در سطح ملی و استان ها برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا و مقابله با آن را صورت دهد و همه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.