کاهش ۳۰ درصدی صادرات و رشد ۱۷۰ درصدی واردات استان |
کاهش ۳۰ درصدی صادرات  و رشد ۱۷۰ درصدی واردات خراسان شمالی ۰۸ مرداد ۱۳۹۸

کاهش ۳۰ درصدی صادرات و رشد ۱۷۰ درصدی واردات خراسان شمالی

بجنورد – به گزارش انتهاج رضا فیروزه با توجه به علل کاهش صادرات افزود : اعمال تحریم ها ، اشکالات نقل و انتقالات ارزی و … از علل اصلی کاهش صادرات استان می باشد. رئیس سازمان صمت افزود : ۴۰۰ واحد صنعتی در استان خراسان شمالی وجود دارد. رضا فیروزه گفت : ۱۱ هزار حلقه […]