کاهش ۵۰ درصدی ارزش صادرات در گلستان |
کاهش ۵۰ درصدی ارزش صادرات در گلستان ۲۸ آذر ۱۳۹۸
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان :

کاهش ۵۰ درصدی ارزش صادرات در گلستان

گرگان - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان از کاهش 50 درصدی ارزش صادرات  و کاهش 11 درصدی وزنی صادرات در استان نسبت به هشت ماهه سال گذشته خبر داد.