۱۷ متخصص جدید |
حضور ۱۷ متخصص جدید از اول دی ماه سال جاری به اسفراین ۲۸ آذر ۱۳۹۸
رییس دانشکده علوم پزشکی اسفراین:

حضور ۱۷ متخصص جدید از اول دی ماه سال جاری به اسفراین

دکتر اسحق ایلدرابادی رییس دانشکده علوم پزشکی اسفراین از حضور ۱۷ متخصص جدید از اول دی ماه سال جاری به این شهرستان و تقویت توان تخصصی بیمارستان خبر داد.