۱۸ میلیون پرونده در دستگاه قضایی کشور زیبنده کشور نیست |
دستگیری چند نفر در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی ۲۵ دی ۱۳۹۸
معاون فرهنگی قوه قضاییه :

دستگیری چند نفر در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی

گرگان - معاون فرهنگی قوه قضاییه از دستگیری چند نفر در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی خبر داد و گفت: موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی در دستگاه قضایی و دادسرای نظامی در دست بررسی است.