۲۲ فقره سرقت اماکن خصوصی در سطح شهرستان رامیان |
دستگیری سارق اماکن خصوصی رامیان ۱۴ آذر ۱۳۹۸
فرمانده انتظامی گلستان :

دستگیری سارق اماکن خصوصی رامیان

رامیان - فرمانده انتظامی گلستان از دستگیری سارق اماکن خصوصی در رامیان خبر داد.