۲۳ هزار و ۶۲۹ و احد مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر استان مرکزی |
افتتاح واحدهای باقیمانده مسکن مهر در استان مرکزی تا پایان سال جاری ۲۹ دی ۱۳۹۸
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی :

افتتاح واحدهای باقیمانده مسکن مهر در استان مرکزی تا پایان سال جاری

اراک - معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی از افتتاح واحدهای باقی مانده مسکن مهر در این استان، تا پایان سال جاری خبر داد.