۲۶ مرکز شبانه روزی معلولان |
یک شهروند معلول به ازای هر ۵۶ نفر در مازندران ۰۴ دی ۱۳۹۸
سرپرست بهزیستی مازندران:

یک شهروند معلول به ازای هر ۵۶ نفر در مازندران

ساری - سرپرست بهزیستی مازندران گفت: به ازای هر ۵۶ نفر یک شهروند معلول در استان وجود دارد.