۳۵ دستگاه اتوبوس در سطح شهر مشغول به خدمات رسانی به مردم است |
اعزام ۱۰ دستگاه اتوبوس شهرداری رشت به کمک مسافران در محاصره برف ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
شهردار رشت :

اعزام ۱۰ دستگاه اتوبوس شهرداری رشت به کمک مسافران در محاصره برف

رشت - شهردار رشت از اعزام ۱۰ دستگاه اتوبوس به کمک مسافران در محاصره برف در مسیر ورودی این شهر خبر داد.