۴۳۵ تومان قیمت چغندر قند برای سال زراعی جدید |
پرداخت ۹۲ درصد مطالبات چغندرکاران آذربایجان غربی ۱۱ دی ۱۳۹۸
رئیس جهادکشاورزی آذربایجان غربی :

پرداخت ۹۲ درصد مطالبات چغندرکاران آذربایجان غربی

ارومیه - رئیس جهادکشاورزی آذربایجان غربی از پرداخت ۹۲ درصدی مطالبات چغندرکاران استان خبر داد.