۵۸ نفر عدم احراز صلاحیت و در نهایت صلاحیت ۱۶ نفر تأیید |
تایید صلاحیت ۱۶ داوطلب انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان تهران ۰۲ بهمن ۱۳۹۸
رئیس ستاد انتخابات استان تهران :

تایید صلاحیت ۱۶ داوطلب انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان تهران

قرچک - رئیس ستاد انتخابات استان تهران از تایید صلاحیت ۱۶ داوطلب انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان تهران خبر داد.