۶۱ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند |
علی جدی، منتخب مردم شیروان در مجلس یازدهم ۰۳ اسفند ۱۳۹۸
فرماندار شیروان :

علی جدی، منتخب مردم شیروان در مجلس یازدهم

بجنورد - فرماندار شیروان گفت: علی جدی با کسب اکثریت آرای مردمی، به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزیده شد.