۶ درصد سابقه نمایندگی مجلس |
ثبت نام ۱۱۰ نفر داوطلب نمایندگی مجلس در آذربایجان غربی ۱۶ آذر ۱۳۹۸
رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی :

ثبت نام ۱۱۰ نفر داوطلب نمایندگی مجلس در آذربایجان غربی

ارومیه - رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی از ثبت نام ۱۱۰ نفر در ششمین روز از ثبت نام یازدهمین دوره انتخابات مجلس در ۱۰ حوزه انتخابیه خبر داد.