۶ قبضه اسلحه شکاری و بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال وجه نقد از این باند |
تمساح خلیج فارس اعدام شد ۰۵ بهمن ۱۳۹۸
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان :

تمساح خلیج فارس اعدام شد

بندرعباس - رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اجرای حکم اعدام سرکرده باند بین المللی مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس خبر داد.