۷۰ درصد جمعیت استان فعال |
۶۵۰ هزار نفر، واجدین شرایط رای در خراسان شمالی ۰۳ دی ۱۳۹۸
رییس ستاد انتخابات خراسان شمالی :

۶۵۰ هزار نفر، واجدین شرایط رای در خراسان شمالی

بجنورد - رییس ستاد انتخابات خراسان شمالی گفت: تعداد واجدان شرایط رای این استان، برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره پنجمین دوره خبرگان رهبری، ۶۵۰ هزار نفر هستند.